Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Coronarichtlijnen per 11 oktober 2020

Zoals u overal om u heen hoort, worden op allerlei gebieden de maatregelen rond Corona aangescherpt.

In afwachting van nieuw overleg gelden de volgende regels:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,
    exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje bij het binnengaan en verlaten van
    de kerk;
    gebruik in de banken is niet verplicht (richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
  • Samenzang is niet toegestaan

Om deel te nemen aan de vieringen wordt u verzocht u vooraf aan te melden via het parochiekantoor, liefst via info@naardekerk.nl en als dat niet mogelijk is telefonisch; 0162-682303.

Dank voor uw begrip

Maria

Een gedicht van uw Pastoraal werkster Giny v.d. Korput

Pinksteren

Wees gegroet Maria
uitverkorene van God
onze moeder

vol van genade
die U wilt uitdelen
aan al Uw kinderen

de Heer is met U
U kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen

gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid

gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen
heilige Maria
Moeder van Jezus

bid in ons
bid met ons
bid voor ons

opdat ook wij
in geloof en hoop
mogen opstaan
oor de Geest van God
Die ons leidt tot in eeuwigheid.
Amen.

Pastoraal werkster Giny v.d. Korput

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.