Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Vijf Heiligen Parochie

Wij zijn sinds 2004 een fusieparochie in Drimmelen, bestaande uit de geloofsgemeenschappen; H. Willibrordus te Hooge Zwaluwe, H. Antonius Abt te Terheijden, H. Gummarus te Wagenberg en de H. Bernardus en Blasius te Made. De parochie kent een kleine 16.000 ingeschreven parochianen. De parochie is vitaal te noemen en werkt volgens een eigentijds kerkelijk beleidsplan. In de Vijf Heiligen Parochie zijn ruim 600 vrijwilligers actief binnen 120 werkgroepen, stuurgroepen en koren. Bestuurders, pastores en parochianen hebben tijdens verschillende bijeenkomsten de doelstellingen voor onze parochie geformuleerd.

 

Kernboodschap en Visie

Vanuit onze katholieke geloofsbelijdenis en geïnspireerd door het leven van Jezus,
willen we samen met onze medemens vieren, dienen en leren.
Door vieringen, waarin we samenkomen rond de persoon van Jezus.
Door te dienen, waarbij wij in concrete daden omzien naar elkaar en naar de kwetsbare mens.
Door te leren, wat dit geloof kan betekenen voor jezelf en voor de dynamische wereld waarin wij leven.

 

Onze algemene doelstelling

De parochie wil als onderdeel van de wereldwijde R.K. Kerk de boodschap van Jezus Christus handen en voeten geven.
Zij wil graag het gezicht van God laten zien in de sacramenten en door die zorg en aandacht voor elkaar te hebben.
Ze wil oog hebben voor uiteenlopende situaties en omstandigheden,
en ruimte geven voor ontmoeting en gesprek, Waarbij mensen iets ervaren van zin, bevrijding, troost,
verheldering en/of verandering in hun leven,
Kortom, de Vijf Heiligen Parochie wil graag SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN.

Deze doelstelling is nog eens verwoord in de "geloofsbelijdenis" die regelmatig gebruikt wordt in de liturgie in onze kerken.
 

 

"Geloofbelijdenis van de Vijf Heiligen Parochie"
Ik geloof in God, die liefde is en ruimte geeft,
die bron en bestemming is, die zich door mensen laat vertegenwoordigen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die mij heeft laten zien wat leven is, om mens van God te zijn.
Ik geloof in Gods Geest, die mij hoop en perspectief geeft,
die mij kracht geeft en bezielt om mijn weg te gaan.

Ik geloof in vergeving door God en mensen, waardoor ik steeds nieuwe kansen krijg.
Ik geloof in solidariteit van mensen met elkaar, die de liefde van God in zich dragen
en vol vertrouwend zoekend op weg zijn naar een betere wereld.
Amen

 

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.