Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

PCI

Parochiële Caritas Instelling

Caritas is binnen de Vijf Heiligen Parochie een zelfstandige kerkelijke rechtspersoon die vanuit een christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Rooms Katholieke kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving zowel dichtbij als veraf. Zo wil zij bijdragen aan sociale rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan. Het gaat dan zowel om individuele personen in onze parochie als organisaties die plaatselijk, regionaal, landelijk of wereldwijd hulp bieden aan mensen in nood.

Caritas houdt maandelijks een extra collecte in onze kerken voor dit doel. Jaarlijks wordt daarvoor een collecteschema opgesteld aan de hand van de leidraad vanuit de bisschoppen. Zo wordt er geld ingezameld voor Vastenactie, MISSIO, MIVA, Nederlandse Missionarissen, de vredesbeweging PAX en de Jongerencollecte.

 

Maar ook zijn er jaarlijkse collecten voor de Voedselbank Oosterhout en Stichting Leergeld, die hulp bieden in onze regio en gemeente. En voor activiteiten die ondersteund worden door mensen uit onze parochie of bedoeld zijn voor groepen binnen onze parochie. In 2023 waren dat de plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem, de Harold van Zundert Stichting, Focus on Education en de jaarlijkse kerstattentie-actie voor mensen in onze parochie die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken na een moeilijk jaar. Bij deze collecten wordt de opbrengst vanuit de eigen middelen van Caritas extra aangevuld.

Individuele materiële hulp aan parochianen kan worden geboden via aanvragen bij het pastoresteam van de parochie en via maatschappelijke organisaties.

Caritas werkt samen met de protestantse gemeenten in Drimmelen in de actie Vakantietas (vanaf 2024) en met een extra bijdrage aan het uitgiftepunt van de Voedselbank in onze gemeente. Ook heeft Surplus Schuldhulpverlening een potje vanuit Caritas, waaruit zij hulp kunnen verlenen. En de deelkastjes bij de kerken worden met enige regelmaat ook bijgevuld vanuit Caritasgelden.

Caritas legt verantwoording over het beheer van zijn vermogen af aan het bisdom en draagt via een vastgesteld deel van het vermogen en een jaarlijkse collecte bij aan de salariskosten van personeelsleden Caritas van het bisdom, die hun diensten mede inzetten voor onze Parochie. De bestuursleden van de parochiële caritasinstelling worden benoemd voor een periode van vier jaar door de bisschop, mede op voordracht van het parochiebestuur.

Familiepastoraat

FamiliepastoraatVHPDe voorbereidingen op de Eerste H. Communie en het Sacrament van het Vormsel vallen onder Wonderzoeken VHP, het familiepastoraat van de Vijf Heiligen Parochie. De kinderen, ouders, het pastoraal team en vrijwilligers trekken samen op bij een aantal activiteiten die als voorbereiding dienen op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. 

 

Activiteiten

Kinderen die zich voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel hebben aangemeld, kunnen zo'n 8 activiteiten volgen. Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal 5 van deze 8 bijeenkomsten volgen. De parochie houdt dit bij aan de hand van een stempelsysteem. 

En dan…. mogen de kinderen de Eerste Communie of het Vormsel ontvangen. 

De bijeenkomsten hebben bepaalde thema's zoals Werelddierendag, zorg voor de natuur en zorgen voor elkaar. Er zijn ook kerkelijke thema’s zoals bidden, het Doopsel, de H. Communie, het H. Vormsel en er komen ook speciale vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

 

Het programma van Wonderzoeken VHP 2023-2024

Datum 

Tijd 

Onderwerp

Maandag 18 december 2023 

19.00 uur 

Ouderavond voor de ouders van communicanten en vormelingen

Vrijdag 22 december 2023

17.30 uur – 22.00 uur

Herdertjestocht

Zondag 24 december 2023 

18.30 uur

Kerstviering voor gezinnen in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. Openingsviering van Wonderzoeken VHP, familiepastoraat Vijf Heiligen Parochie

Zondag 4 februari 2024

9.30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg

Viering Maria Lichtmis met speurtocht in de kerk én pannenkoeken eten in de kerk.

Maandag 12 februari 2024

19.00 uur 

Bijeenkomst voor de communicanten

Maandag 19 februari 2024

19.00 uur

Bijeenkomst voor de vormelingen

Zondag 17 maart 2024

11.00 uur

Ontmoeting van de gezinnen van communicanten en vormelingen in het Natuurpark

Zondag 31 maart 2024, Eerste Paasdag

9.30 uur

Paaseieren zoeken te Wagenberg

Zondag 26 mei 2024

11.00 uur

Ontmoeting met picknick rond Maria bij de veldkapel aan de Poolse Dreef in Terheijden

Zondag 16 juni 2024

 

De nacht van de vluchteling

De ouders van kinderen die zijn aangemeld voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel krijgen tijdig meer informatie over de hier eerder gemelde activiteiten.

 

Eerste H. Communie doen

 • Kom als communicant minimaal 5 keer naar een viering en/of ontmoeting van het Familiepastoraat. 
 • Bepaal zelf wanneer je aan de voorbereiding begint.
 • Doe je Eerste H. Communie in een van de volgende weekendvieringen:
  Maandag 20 mei 2024, Tweede Pinksterdag, in Wagenberg
  Zaterdag 1 juni 2024 in Terheijden
  Zondag 16 juni 2024 in Made

 

Gevormd worden

 • Kom minimaal 5 keer naar een viering of ontmoeting van het Familiepastoraat.
 • En bepaal zelf wanneer je aan de voorbereiding begint.
 • De datum van het vormsel staat vast. Dit is op vrijdag 28 Juni 2024.

 

Inschrijven Eerste H. Communie of Vormsel

Op de pagina  Eerste Communie of Vormsel vind je het inschrijfformulier. 

 

Eerste ontmoeting en eerste stempel

Voor de eerste ontmoeting en eerste stempel ben je al welkom bij de openingsviering van het Familiepastoraat. Deze gezinsviering met Kerstmis vindt plaats op 24 december om 18.30 uur in de H. Gummaruskerk in  Wagenberg.

 

Inbreng en hulp van ouders

Heb je als ouders/verzorgers ideeën voor thema’s en activiteiten voor ons Familiepastoraat? Kom dan onze nieuwe werkgroep Familiepastoraat in onze parochie versterken. Wees welkom! Laat het ons weten bij inschrijven van het Eerste H. Communie of Vormsel bij de “eventuele bijzonderheden”. Vul daar op in dat jij als ouder/verzorger de werkgroep Familiepastoraat komt versterken. 

 

Meer informatie

Neem met ons contact op. Dit kan via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0162-682303. 

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.